คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

clever

ตรงข้ามกับ stupid

หมวดหมู่ stupid 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary clever แปลว่า:

  1. ชาญฉลาด

  2. เธียร

  3. แยบยล

  4. เฉลียวฉลาด

  5. เฉลียวฉลาด

  6. วิสารท

  7. คม

  8. พิทูร

 ภาพประกอบ

  • clever
  • clever

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "clever"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่