ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "dumb"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  dumb

  ความหมายตรงข้ามกับ clever

  ความหมายตรงข้ามกับ clever

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  dumb

  ความหมายตรงข้ามกับ intelligent

  ความหมายตรงข้ามกับ intelligent

 • 3/3

  dumb

  ความหมายตรงข้ามกับ smart

  ความหมายตรงข้ามกับ smart

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "dumb"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
stupidclever
cleverstupid