Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms smart

Antonyms SMART ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms SMART ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms smart

Antonyms SMART ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. dumb
    ตรงข้ามกับ smart
  2. stupid
    ตรงข้ามกับ smart

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms smart"