Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms intelligent

Antonyms INTELLIGENT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms INTELLIGENT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms intelligent

Antonyms INTELLIGENT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. dumb
    ตรงข้ามกับ intelligent
  2. stupid
    ตรงข้ามกับ intelligent

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms intelligent"