Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms clever

Antonyms CLEVER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms CLEVER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms clever

Antonyms CLEVER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. dumb
    ตรงข้ามกับ clever
  2. stupid
    ตรงข้ามกับ clever

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms clever"