คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dark

ตรงข้ามกับ light

หมวดหมู่ light

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary dark แปลว่า:

 1. (adj) คล้ำ

 2. (adj) คล้ำ, เข้ม, (สี)แก่

 3. (n) ความมืด, ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง

 4. (n) ค่ำ

 5. (n) ค่ำมืด

 6. (adj) ชอ่ำ

 7. (adj) ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ป่าเถื่อน

 8. (n) ช่วงเวลาดึก, กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ

 9. (adj) ทึม

 10. (adj) ผิวคล้ำ

 11. (adj) พยับ

 12. (adj) มืด, มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม

 13. (v) มืดมน

 14. (adj) มืดสนิท

 15. (adj) ลึกลับ, คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน

 16. (adj) สลดใจ, ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง

 17. (adj) เข้ม

 18. (adj) แก่

 ภาพประกอบ

 • dark เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน dark ตรงข้ามกับ light หมวด light

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

dangerous daughter dead dense detest difficult dim dirty disappear displease dusk light

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dark"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่