ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "light"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  light

  ความหมายตรงข้ามกับ dark

  ความหมายตรงข้ามกับ dark

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  light

  ความหมายตรงข้ามกับ heavy

  ความหมายตรงข้ามกับ heavy

 • 3/3

  light

  ความหมายตรงข้ามกับ shade

  ความหมายตรงข้ามกับ shade