คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

light

ตรงข้ามกับ dark

หมวดหมู่ dark 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ shade

หมวดหมู่ shade 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ heavy

หมวดหมู่ heavy 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary light แปลว่า:

 1. ติด

 2. เบา

 3. แสง

 4. แสง

 5. แสงไฟ

 6. รุม

 7. เบาเหวง

 8. อาภา

 9. ภัสสร

 10. โอภาส

 11. รูจี

 12. ก่อไฟ

 13. ประภาส

 14. ไฟแช็ค, ไม้ขีดไฟ

 15. จุดไฟ

 16. ภา

 17. จุด

 18. เบาโหวง

 19. ลหุ

 20. ธุมเพลิง

 21. ภาส

 22. ภาณุ

 23. ไฟฉาย

 24. แสงสี

 25. อาโลก

 26. อาภาส

 27. แสงสว่าง

 28. ที่ย่อยง่าย, ที่ไม่หนักท้อง

 29. บางเบา

 30. สัญญาณไฟ (จราจร), ไฟจราจร

 31. อ่อน (สี), ซีด, จาง

 32. ที่มีน้ำหนักเบา, ที่มีน้ำหนักน้อย

 33. ทำให้สว่าง, ให้ความสว่าง,ให้แสงสว่าง

 34. สว่าง

 35. ไฟหน้ารถ, ไฟรถยนต์

 36. ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร)

 37. แหล่งกำเนิดแสง

 38. สว่าง, เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส

 39. เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน)

 40. จุดไฟ, จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ

 41. ไม่เคร่งเครียด, ผ่อนคลาย

 42. ความสว่าง

 43. ง่าย, ไม่ยากเย็น, ไม่หนักหนา

 44. ที่ขึ้นฟู (อาหาร)

 ภาพประกอบ

 • light
 • light
 • light

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "light"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่