ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "life"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    life

    ความหมายตรงข้ามกับ death

    ความหมายตรงข้ามกับ death

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "life"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
birthdeath
deathlife

คำศัพท์ หมวด "death" เหมือนกับ "life"   ได้แก่