คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

life

ตรงข้ามกับ death

หมวดหมู่ death

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary life แปลว่า:

 1. (n) ความมีชีวิตชีวา, ความร่าเริง, ความสนุกสนาน

 2. (n) ชาติ

 3. (n) ชีพ

 4. (n) ชีวประวัติ

 5. (n) ชีวะ

 6. (n) ชีวา

 7. (n) ชีวิต

 8. (n) ชีวิตินทรีย์

 9. (n) ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย, ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ

 10. (n) ปากท้อง

 11. (n) รูปแบบการดำเนินชีวิต, การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต

 12. (n) สิ่งมีชีวิต

 13. (n) อายุการใช้งานของสิ่งของ

 ภาพประกอบ

 • life เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน life ตรงข้ามกับ death หมวด death

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

death large last laugh lawful lawyer like live lonely long loud loyal

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "life"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่