ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "lie"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  lie

  ความหมายตรงข้ามกับ stand

  ความหมายตรงข้ามกับ stand

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  lie

  ความหมายตรงข้ามกับ truth

  ความหมายตรงข้ามกับ truth

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "lie"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
truthlie
tell the truthlie
sitstand
honestlie

คำศัพท์ หมวด "stand" เหมือนกับ "lie"   ได้แก่