คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

clear

ตรงข้ามกับ cloudy

หมวดหมู่ cloudy

ตรงข้ามกับ opaque

หมวดหมู่ opaque

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary clear แปลว่า:

 1. (adv) กระจะ

 2. (vi) กลายเป็นชัดเจน

 3. (v) ก่นสร้าง

 4. (adj) คมชัด

 5. (adj) ชัด

 6. (adj) ชัดเจน

 7. (v) ชัดแจ๋ว

 8. (vt) ทำให้ชัดเจน

 9. (vt) ทำให้สะอาด

 10. (adj) ที่รับรู้ได้ดี

 11. (adj) ที่เข้าใจง่าย

 12. (adj) ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก

 13. (adj) สุวิมล

 14. (adj) หมดจด

 15. (adv) อย่างชัดเจน

 16. (adv) อย่างทั้งหมด

 17. (v) เคลียร์

 18. (vi) เคลียร์ริ่งเช็ค

 19. (adj) แจ่มชัด

 20. (adj) แจ้งชัด

 21. (adj) แจ๋ว

 22. (adj) แน่ชัด

 23. (v) แผ้ว

 24. (v) โปร่ง

 25. (adv) โล่ง

 26. (adj) โล่งแจ้ง

 27. (adj) โล่งโจ้ง

 28. (adj) ใส

 ภาพประกอบ

 • clear เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน clear ตรงข้ามกับ cloudy หมวด cloudy
 • clear เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน clear ตรงข้ามกับ opaque หมวด opaque

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful cheerful child cloudy common correct create indefinite vague

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "clear"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่