Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms cloudy

Antonyms CLOUDY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms CLOUDY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms cloudy

Antonyms CLOUDY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. clear
    ตรงข้ามกับ cloudy
  2. sunny
    ตรงข้ามกับ cloudy

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms cloudy"