ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cold (adjective)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cold (adjective)

  ความหมายตรงข้ามกับ hot

  แปลว่า เย็น (คำคุณศัพท์)

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ร้อน

  ความหมายตรงข้ามกับ hot

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "cold (adjective)"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
coldhot
warmcold
cold (noun)heat

คำศัพท์ หมวด "hot" เหมือนกับ "cold (adjective)"   ได้แก่