Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms hot

Antonyms HOT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms hot

Antonyms HOT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. cold
    ตรงข้ามกับ hot
  2. cold (adjective)
    ตรงข้ามกับ hot

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms hot"