คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

shut

ตรงข้ามกับ open

หมวดหมู่ open 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary shut แปลว่า:

  1. หับ

  2. หยุด

  3. ซึ่งปิดไว้, ปิด

  4. ทำให้ปิด, ปิด

  5. พับ, หนีบ, เก็บ

  6. การปิด

  7. ปิดเสียงดัง, ปิดไว้

 ภาพประกอบ

  • shut

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "shut"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่