คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

close by

ตรงข้ามกับ distant

หมวดหมู่ distant 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ far away

หมวดหมู่ far away 

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • close by
  • close by

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "close by"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่