คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

close

ตรงข้ามกับ open

หมวดหมู่ open 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ far

หมวดหมู่ far 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ distant

หมวดหมู่ distant 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary close แปลว่า:

 1. กระชั้นชิด

 2. ติด

 3. ปิดกล้อง

 4. ใกล้

 5. ใกล้

 6. ใกล้ชิด

 7. จบ

 8. กระชั้น

 9. ชิด

 10. ปิด

 11. ปิด

 12. งับ

 13. หุบ

 14. ปิด

 15. คู่คี่

 16. ทำให้จบ

 17. หับ

 18. การล้มเลิก

 19. ที่คล้ายกัน, ที่แตกต่างกันน้อยมาก

 20. ซี้

 21. สนิท

 22. ที่มีความใกล้ชิดกัน

 23. คับ

 ภาพประกอบ

 • close
 • close
 • close

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "close"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่