Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms far

Antonyms FAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms FAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms far

Antonyms FAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. close
    ตรงข้ามกับ far
  2. near
    ตรงข้ามกับ far

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms far"