Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms distant

Antonyms DISTANT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms DISTANT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms distant

Antonyms DISTANT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. adjacent
    ตรงข้ามกับ distant
  2. close
    ตรงข้ามกับ distant
  3. close by
    ตรงข้ามกับ distant

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms distant"