คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

clockwise

ตรงข้ามกับ counterclockwise

หมวดหมู่ counterclockwise 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary clockwise แปลว่า:

  1. ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

  2. ประทักษิณ

  3. ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

  4. ทักษิณาวรรต

  5. เวียนขวา

  6. ตามเข็มนาฬิกา

 ภาพประกอบ

  • clockwise

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "clockwise"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่