Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms counterclockwise

Antonyms COUNTERCLOCKWISE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms COUNTERCLOCKWISE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms counterclockwise

Antonyms COUNTERCLOCKWISE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. clockwise
    ตรงข้ามกับ counterclockwise

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms counterclockwise"