คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

opposite

ตรงข้ามกับ parallel

หมวดหมู่ parallel 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary opposite แปลว่า:

  1. ตรงข้าม

  2. ที่อยู่ตรงกันข้าม, ตรงข้าม

  3. ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

  4. ซึ่งอยู่คนละด้าน, ซึ่งอยู่คนละข้าง

  5. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม

  6. คนหรือสิ่งที่แตกต่างจากคนหรือสิ่งอื่น

 ภาพประกอบ

  • opposite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "opposite"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่