ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "free"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  free

  ความหมายตรงข้ามกับ restricted

  ความหมายตรงข้ามกับ restricted

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  free

  ความหมายตรงข้ามกับ bound

  ความหมายตรงข้ามกับ bound

 • 3/3

  free

  ความหมายตรงข้ามกับ captive

  ความหมายตรงข้ามกับ captive

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "free"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
captivityfree
boundfree
imprisonfree
occupiedfree
captivefree