คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

captivity

ตรงข้ามกับ free

หมวดหมู่ free 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ freedom

หมวดหมู่ freedom 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary captivity แปลว่า:

  1. การถูกกักขัง, การถูกจองจำ

 ภาพประกอบ

  • captivity
  • captivity

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "captivity"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่