ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "captivity"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  captivity

  ความหมายตรงข้ามกับ freedom

  ความหมายตรงข้ามกับ freedom

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  captivity

  ความหมายตรงข้ามกับ free

  ความหมายตรงข้ามกับ free

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "captivity"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
boundfreedom
imprisonfreedom

คำศัพท์ หมวด "freedom" เหมือนกับ "captivity"   ได้แก่