คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

fresh

ตรงข้ามกับ old

หมวดหมู่ old 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ stale

หมวดหมู่ stale 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary fresh แปลว่า:

  1. สดๆ

  2. สด, ใหม่

  3. สดชื่น, กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา

  4. สด

  5. ไม่มีประสบการณ์

  6. จืด, ไม่ใส่เกลือ

 ภาพประกอบ

  • fresh
  • fresh

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "fresh"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่