ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "fresh"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  fresh

  ความหมายตรงข้ามกับ stale

  แปลว่า สด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ค้าง

  ความหมายตรงข้ามกับ stale

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  fresh

  ความหมายตรงข้ามกับ old

  แปลว่า สด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า เก่า

  ความหมายตรงข้ามกับ old