คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

friend

ตรงข้ามกับ enemy

หมวดหมู่ enemy 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ stranger

หมวดหมู่ stranger 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ foe

หมวดหมู่ foe 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary friend แปลว่า:

  1. เพื่อน

  2. สหาย

  3. มิตร, เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง

  4. มิตร

  5. เสี่ยว

 ภาพประกอบ

  • friend
  • friend
  • friend
  • friend

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "friend"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่