EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

friend

N

แปลว่า เพื่อน

ตัวอย่าง เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว

เพิ่มเติม ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน

Posted on by Admin

แปลว่า สหาย

ตัวอย่าง ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย

เพิ่มเติม เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์

Posted on by Admin

แปลว่า มิตร, เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง

Posted on by Admin

แปลว่า มิตร

ตัวอย่าง บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน

เพิ่มเติม เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย

Posted on by Admin

แปลว่า เสี่ยว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สหาย หมายถึง:

  1. น. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย เพื่อน หมายถึง:

  1. น. ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน, เช่น เขามีเพื่อนมาก, ผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้น เช่น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนข้าราชการ เพื่อนกรรมกร, ผู้ร่วมธุระ เช่น อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน ไปเป็นเพื่อนกันหน่อย, ผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก.

  2. (ปาก) ส. คําใช้แทนคําว่า เขา หรือ ท่าน ในอาการที่เป็นกันเอง.

พจนานุกรมไทย เสี่ยว หมายถึง:

  1. (ถิ่น-อีสาน) น. เพื่อน, เกลอ.

  2. (โบ) ก. เฉี่ยว, ขวิด.

 ภาพประกอบ

  • friend แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ friend แปลว่า เพื่อน ประเภท N ตัวอย่าง เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว เพิ่มเติม ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน หมวด N
  • friend แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ friend แปลว่า สหาย ประเภท N ตัวอย่าง ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย เพิ่มเติม เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ หมวด N
  • friend แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ friend แปลว่า มิตร, เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง ประเภท N หมวด N
  • friend แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ friend แปลว่า มิตร ประเภท N ตัวอย่าง บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน เพิ่มเติม เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย หมวด N
  • friend แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ friend แปลว่า เสี่ยว ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "friend"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"