คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ally

ตรงข้ามกับ enemy

หมวดหมู่ enemy 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ stranger

หมวดหมู่ stranger 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ foe

หมวดหมู่ foe 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ally แปลว่า:

 1. แนวร่วม

 2. อวัยวะที่สัมพันธ์กัน, อวัยวะที่เชื่อมกัน

 3. สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, ดองกัน

 4. คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน, สมาชิกในกลุ่ม

 5. สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, ดองกัน

 6. จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เนื่องจากมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน)

 7. สัมพันธมิตร

 8. ทำให้รวมตัวกัน, ทำให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน

 9. สัมพันธมิตร

 10. รวมตัวกัน, เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน

 ภาพประกอบ

 • ally
 • ally
 • ally

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ally"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่