Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms foe

Antonyms FOE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms foe

Antonyms FOE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ally
    ตรงข้ามกับ foe
  2. friend
    ตรงข้ามกับ foe

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms foe"