ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "achieve"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  achieve

  ความหมายตรงข้ามกับ failure

  ความหมายตรงข้ามกับ failure

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  achieve

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "achieve"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
failuresuccess
succeedfailure
accomplishmentfailure
passfailure

คำศัพท์ หมวด "failure" เหมือนกับ "achieve"   ได้แก่