Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms enemy

Antonyms ENEMY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms enemy

Antonyms ENEMY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ally
    ตรงข้ามกับ enemy
  2. friend
    ตรงข้ามกับ enemy

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms enemy"