ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "admit"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  admit

  ความหมายตรงข้ามกับ decline

  ความหมายตรงข้ามกับ decline

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  admit

  ความหมายตรงข้ามกับ deny

  ความหมายตรงข้ามกับ deny

 • 3/3

  admit

  ความหมายตรงข้ามกับ reject

  ความหมายตรงข้ามกับ reject

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "admit"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
declineaccept
acceptdecline