ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "arrive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    arrive

    ความหมายตรงข้ามกับ depart

    ความหมายตรงข้ามกับ depart

    Listen to voicemalefemale