ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "leave"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  leave

  ความหมายตรงข้ามกับ arrive

  ความหมายตรงข้ามกับ arrive

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  leave

  ความหมายตรงข้ามกับ stay

  ความหมายตรงข้ามกับ stay

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "leave"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
arrivedepart
stayleave