คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

leave

ตรงข้ามกับ arrive

หมวดหมู่ arrive

ตรงข้ามกับ stay

หมวดหมู่ stay

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary leave แปลว่า:

 1. (n) การลาหยุด, การลาพัก, การลา

 2. (n) การอนุญาต

 3. (n) การอำลา, การกล่าวลา

 4. (v) ตีจาก

 5. (vt) ทอดทิ้ง, ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง

 6. (v) ทิ้ง

 7. (v) ปล่อยเกาะ

 8. (v) ผละ

 9. (vt) ฝากไว้, ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย

 10. (v) ละทิ้ง

 11. (v) สละ

 12. (vt) ออกจาก, จาก

 13. (vi) ออกเดินทาง

 14. (v) เริดร้าง

 15. (vt) เหลือ, เหลืออยู่, เหลือไว้

 16. (vi) แตกใบอ่อน

 17. (v) แรม

 18. (v) แรมรา

 ภาพประกอบ

 • leave เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน leave ตรงข้ามกับ arrive หมวด arrive
 • leave เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน leave ตรงข้ามกับ stay หมวด stay

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

large last laugh lawful lawyer like live lonely long loud loyal stay

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "leave"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่