คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

stay

ตรงข้ามกับ leave

หมวดหมู่ leave 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary stay แปลว่า:

  1. ระโยง

  2. พักแรม

  3. พักพิง

  4. สายระยาง

  5. พักอยู่, อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่

  6. พักอาศัย

  7. ค้าง

  8. พัก

  9. สายระโยง

 ภาพประกอบ

  • stay

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "stay"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่