ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "move"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    move

    ความหมายตรงข้ามกับ stay

    ความหมายตรงข้ามกับ stay

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "stay" เหมือนกับ "move"   ได้แก่