คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

move

ตรงข้ามกับ stay

หมวดหมู่ stay

EN-TH Dictionary move แปลว่า:

 1. (v) กระดิกกระเดี้ย

 2. (v) กระดุกกระดิก

 3. (vt) กระตุ้น, ดลใจ, เร้าใจ

 4. (n) การดำเนินการ, การรุกคืบ, การทำให้เจริญก้าวหน้า

 5. (n) การย้ายที่อยู่, การย้ายบ้าน, การเปลี่ยนงาน, การอพยพ, การโยกย้าย

 6. (n) การเคลื่อนไหว, การขยับ, การเคลื่อนย้าย

 7. (vi) ก้าวหน้า

 8. (v) ขนย้าย

 9. (v) คล้อย

 10. (vi) ดำเนินการ, ลงมือทำ

 11. (v) ดุกดิก

 12. (vt) ทำให้สะเทือนใจ, เร้าความรู้สึกของ

 13. (v) ย้าย

 14. (v) อิงค์

 15. (v) เขยื้อน

 16. (v) เคลื่อน

 17. (vi) เคลื่อน, เปลี่ยนตำแหน่ง, เปลี่ยนที่, ขยับ

 18. (v) เคลื่อนตัว

 19. (v) เคลื่อนที่

 20. (v) เคลื่อนย้าย

 21. (v) เคลื่อนไหว

 22. (v) เดินหมาก

 23. (v) เลื่อนที่

 24. (v) ไหวติง

 ภาพประกอบ

 • move เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน move ตรงข้ามกับ stay หมวด stay

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

mad magnetized majority male mild miscellaneous mistake moist most mother

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "move"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่