คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

lead

ตรงข้ามกับ follow

หมวดหมู่ follow 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary lead แปลว่า:

 1. โต้โผ

 2. ชักนำ

 3. ตัวเอก, นางเอก, พระเอก

 4. เอก

 5. สารตะกั่ว

 6. เชือก (จูงสุนัข), เชือกนำทาง

 7. เป็นผู้นำ, เป็นหัวหน้า, นำ, เป็นคนสำคัญ, เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

 8. สารตะกั่ว

 9. มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ, ครอบงำ

 10. ตะกั่ว

 11. ก่อให้เกิด

 12. นำทาง

 13. จูง

 14. ตำแหน่งนำ

 15. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา, ร่องรอย

 16. นำ

 17. สำคัญที่สุด, เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ

 18. สายนำไฟฟ้า, สายไฟ

 19. แบบอย่าง, ความเป็นผู้นำ

 20. การนำ

 21. นำทางไป, นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่

 22. ดำเนิน (ชีวิต), ใช้ชีวิต

 23. นำ, นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า

 24. การทิ้งไพ่นำ, การทิ้งไพ่ใบแรก

 25. ควบคุม, สั่งการ, อำนวยการ

 26. หัวข้อข่าว, หัวเรื่อง

 27. ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง

 28. ลูกปืน, ลูกตะกั่ว

 29. สารตะกั่ว, ตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว

 30. ไส้ดินสอดำ

 ภาพประกอบ

 • lead

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "lead"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่