ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "lead"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    lead

    ความหมายตรงข้ามกับ follow

    ความหมายตรงข้ามกับ follow

    Listen to voicemalefemale