คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

follow

ตรงข้ามกับ lead

หมวดหมู่ lead 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary follow แปลว่า:

 1. ติดสอยห้อยตาม

 2. ติดตาม

 3. สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร)

 4. ประพฤติตาม

 5. เลียนแบบ, เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน

 6. ตาม

 7. ตาม, เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง

 8. สะกด

 9. ตาม

 10. ไล่หลัง

 11. ถือตาม

 12. ปฏิบัติตาม

 13. การติดตาม, การติดตามผล, การไล่ตาม

 14. ทำต่อ

 15. เจริญรอย

 16. เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย)

 17. ไล่ตาม, ติดตาม, ตามหลัง

 18. เจริญรอย

 19. ตามน้ำ

 20. เป็นผลมาจาก

 21. ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง, ทำตาม

 22. ตามหลัง

 ภาพประกอบ

 • follow

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "follow"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่