ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "follow"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    follow

    ความหมายตรงข้ามกับ lead

    ความหมายตรงข้ามกับ lead

    Listen to voicemalefemale