ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "float"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    float

    ความหมายตรงข้ามกับ sink

    ความหมายตรงข้ามกับ sink

    Listen to voicemalefemale