คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

flexible

ตรงข้ามกับ stiff

หมวดหมู่ stiff

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary flexible แปลว่า:

  1. (adj) คล่องตัว

  2. (adj) ที่ดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, ที่โค้งงอได้, ที่ยืดหดได้

  3. (adj) ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, ยืดหยุ่น, ผ่อนสั้นผ่อนยาว

 ภาพประกอบ

  • flexible เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน flexible ตรงข้ามกับ stiff หมวด stiff

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

feeble few finish floor for fore foreigner forgiveness fortune frequent inflexible rigid

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "flexible"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่