คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

argue

ตรงข้ามกับ agree

หมวดหมู่ agree 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary argue แปลว่า:

 1. โต้แย้ง

 2. ท้อถ้อย

 3. โต้คารม

 4. ประคารม

 5. ให้เหตุผล, อ้างเหตุผล

 6. ทุ่มเถียง

 7. โต้เถียง, โต้แย้ง, เถียง

 8. โต้เถียง

 9. ทุ่มเถียง

 10. ให้เหตุผล, อ้างเหตุผล, อภิปราย

 11. วิภาษ

 ภาพประกอบ

 • argue

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "argue"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่