Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms stranger

Antonyms STRANGER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms stranger

Antonyms STRANGER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ally
    ตรงข้ามกับ stranger
  2. friend
    ตรงข้ามกับ stranger

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms stranger"