คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

enemy

ตรงข้ามกับ friend

หมวดหมู่ friend 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary enemy แปลว่า:

 1. ศัตรู

 2. ข้าศึก

 3. ไพรี

 4. ศัตรู

 5. คู่อริ

 6. ปรปักษ์

 7. เสี้ยนศึก

 8. สิ่งที่เป็นภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย

 9. ไพริน

 10. เวรี

 11. เสี้ยนหนาม

 12. ศัตรู, ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น

 13. คู่อาฆาต

 14. คู่แค้น

 15. วิปักษ์

 16. คู่ปรปักษ์

 ภาพประกอบ

 • enemy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "enemy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่