คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ending

ตรงข้ามกับ beginning

หมวดหมู่ beginning

EN-TH Dictionary ending แปลว่า:

  1. (n) ความตาย

  2. (n) ช่วงสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป

  3. (n) วิธีการจบ

  4. (n) ส่วนท้ายของคำ, คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ

 ภาพประกอบ

  • ending เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน ending ตรงข้ามกับ beginning หมวด beginning

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

beginning early earth emigration employer end enemy equal everything evil exciting exit

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ending"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่