คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

empty

ตรงข้ามกับ full

หมวดหมู่ full

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary empty แปลว่า:

  1. (vi) ทำให้ว่างเปล่า, ขจัด, เททิ้ง, ทิ้ง

  2. (vt) ทำให้ว่างเปล่า, ขจัดออก, เอา(ของ)ออกให้หมด, ทิ้งหมด, เททิ้ง

  3. (adj) ที่ไม่จริงใจ

  4. (adj) ที่ไม่มีความหมาย

  5. (adj) ว่าง

  6. (adj) ว่างเปล่า, โล่ง, ว่าง, เปล่าๆ

  7. (adj) เปล่า

  8. (adj) เปล่าๆ

 ภาพประกอบ

  • empty เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน empty ตรงข้ามกับ full หมวด full

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

early emigration employer end enemy equal everything evil exciting exit full occupied

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "empty"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่