ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "evil"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  evil

  ความหมายตรงข้ามกับ good

  ความหมายตรงข้ามกับ good

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  evil

  ความหมายตรงข้ามกับ angelic

  ความหมายตรงข้ามกับ angelic

 • 3/3

  evil

  ความหมายตรงข้ามกับ angle

  ความหมายตรงข้ามกับ angle

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "evil"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
badgood
wickedgood
bad luckgood luck
higood bye
hellogood bye