ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "beginning"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  beginning

  ความหมายตรงข้ามกับ end, ending

  แปลว่า การเริ่มต้น

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า การสิ้นสุด

  ความหมายตรงข้ามกับ end, ending

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "beginning"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
endingbeginning
endbeginning
beginend