คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

begin

ตรงข้ามกับ end

หมวดหมู่ end

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary begin แปลว่า:

  1. (v) ขึ้นต้น

  2. (vi) ขึ้นต้น, ตั้งต้น

  3. (v) ตั้งต้น

  4. (v) ประเดิม

  5. (vi) เกิดขึ้น, ก่อตั้ง

  6. (v) เปิดฉาก

  7. (vi) เริ่ม, เริ่มต้น

  8. (v) เริ่มต้น

 ภาพประกอบ

  • begin เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน begin ตรงข้ามกับ end หมวด end

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back beautiful big bitter bold bound brave broad build buy end

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "begin"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่