Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms old

Antonyms OLD ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms OLD ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms old

Antonyms OLD ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. fresh
    ตรงข้ามกับ old
  2. new
    ตรงข้ามกับ old

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms old"