ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "captive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    captive

    ความหมายตรงข้ามกับ free

    ความหมายตรงข้ามกับ free

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "captive"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
freecaptive
captivityfree
boundfree
occupiedfree
imprisonfree

คำศัพท์ หมวด "free" เหมือนกับ "captive"   ได้แก่