คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

brother

ตรงข้ามกับ sister

หมวดหมู่ sister 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary brother แปลว่า:

  1. อนุชา

  2. พี่ชายหรือน้องชาย

  3. ภาดร

  4. ภราดร

  5. ภาตุ

  6. ภราดา

  7. ภาติกะ

 ภาพประกอบ

  • brother

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "brother"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่